91-561261 0091561236 rjkip@dwri.gov.np टिकापुर, कैलाली
नेपाल सरकार
ऊर्जा ,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ आयोजना
टिकापुर, कैलाली

Download> 

डाउनलोडहरू

विश्व बैंक

नेपाल सरकार

डाउनलोडहरू Files

PMU decision on Suspended Canals